9)  Hz. Musa bin Cafer, Kazım

İmam Kazım diye ünlenen Hz.  Musa bin Cafer ve ya İmam Musa Kazım  (Safer 7, H.128, Medine– Recep 25, 183 H. Bağdat) on iki imam‘ın yedincisidir. İmam Kazım (Ebva‘da (Mekke ve Medine arasında) bir yerde dünyaya geldi.

Değerli babası İmam Cafer Sadık’ın şehadetinin ardından imamet makamına erişti. İmameti hicri 148 yılından 183 yılına kadar yani 35 yıl sürdü, o, on dört masumun dokuzuncusudur. Hicretin 183. yılında Recep ayının yirmi beşinde Bağdat’ta Sindi bin Şahik hapishanesinde, zamanın zalim yönetimi ve Halife Harun Reşit tarafından zehirlenerek şehit edildi.

Ehlisünnetin büyük ulemalarından İbn Hacer Heytemi (ö. 974) İmam Musa Kazım’ın ahlaki özellikleri hakkında şöyle yazmaktadır: Onda olan çok bağışlama ve hoşgörüden dolayı ona “Kazım” denilmiştir. Iraklılar arasında “Babu Kazai’l Havaic İndellah” (Allah katındaki hacetler kapısı) diye ünlüydü. Zamanının en abidi, en bilgini ve bağışta bulunanıydı.” Denildiğine göre 37 çocuğu olmuştur. En meşhur çocukları İmam Rıza, Ahmed bin Musa, Hamza bin Musa, Muhammed bin Musa’dır. En meşhur kızlı ise Hz. Fatıma Masume’dir. Annesinin adı, Hamide Berberiyye’dir.

Künyeleri: Ebu İbrahim, Ebü’l Hasan, Ebu Ali’dir. Şeyh Müfid’in dediğine göre İmam Musa, “Abdı Salih” (Salih kul) diye tanınmıştır ve “Kazım” diye anlatılmaktadır. Meşhur künyeleri: Ebü’l Hasan el-Evvel ve ya Ebü’l Hasan el-Mazi’dir. Züht ve ibadetinin çokluğundan “Salih kul” diye meşhur olmuştur. Zalimlerin zulmü ve hasetçilerin hasedi karşısında öfkesini yenerek sabır gösterdiği için kendisine “Kazım” denilmekteydi. Şialar arasında “Babü’l Havaic” (Hacetler kapısı) diye ünlüdür.

İmam Musa Kâzım hicretin 128 veya 129’unda Safer ayının 7’sinde Ebva’da (Mekke ve Medine arasındaki bölgede) dünyaya geldi  ve şehadeti 25 Recep 183’te Bağdat’ta meydana gelmiştir.

Orta boylu, nur yüzlü, buğday tenli olup gür ve siyah renkli sakalı vardı. Şeyh Saduk’un naklettiğine göre yüzüğünün üzerinde “Hasbiyallah” (Allah bana yeter) yazılıydı. Başka bir rivayette ise “el-Mülkü lillahi vahde” (Mülk tek olan Allah’ındır) yazılıydı. Şeyh Müfid şöyle yazmaktadır: İmam Musa en abid, en fakih, en çok bağışta bulunan ve insanların en üstünüydü.”

Babası İmam Cafer Sadık’ın şehadetinin ardından hicretin 148. yılında Medinede imamet görevini üstlendi. İmamet süresi 35 yıl sürdü. Her ne kadar İmam Cafer Sadık Abbasi halifesinin İmam’ı öldürmek için tezgahladığı komployu ortadan kaldırmak için halifenin de aralarında olduğu beş kişiyi kendisi için vasi tayin etmese söylense de şialar İmam Musa Kazım’ın imametini gerçek olduğunu biliyorlar.