Це Писання (Коран), в якого немає сумніву, керівництво для богобоязливих. (Священний Коран)
Bu, kendisinde şüphe olmayan, Allah'tan sakınanlar için yol gösterici bir kitaptır (Kur'an). (Kutsal Kuran)
Це Писання (Коран), в якого немає сумніву, керівництво для богобоязливих. (Священний Коран)
O halde yüzünüzü Haram Mescid-i Haram'a çevirin. Ve nerede olursanız olun, yüzlerinizi ona çevirin. (Kutsal Kuran)
s03+
Muhakkak ki Allah ve melekleri Peygambere salât ederler. Ey iman edenler! Onu kutsayın ve onu hararetle selamlayın. (Kutsal Kuran)
s04+
Mescid-i Haram'dan (Mescid-i Haram'dan) Mescid-i Aksa'ya (Uzak Mescid-i Aksâ'ya) kadar ayetlerimizin bir kısmını kendisine göstermek için kulunu geceleyin taşıyan Allah'ın şanı yücedir. (Kutsal Kuran)
s05+
Ey Ehl-i Beyt, Allah seni sadece pisliklerden korumak, tamamen arındırmak istiyor. (Kutsal Kuran)
s06+
Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygamberine itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. (Kutsal Kuran)
s07+
İbadet yerleri (camiler) Allah'ındır. O halde Allah'tan başkasına dua etmeyin. (Kutsal Kuran)
s08+
Eğer kulumuza indirdiğimizin (doğruluğundan) şüpheniz varsa, o halde Kur'an'ın suresi kadar bir sure indirin ve eğer doğru sözlü iseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi de çağırın. (Kutsal Kuran)
s09+
Şüphesiz ki, Resûlullah'ın huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın, kalplerini Allah'tan sakındırdığı kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vardır. (Kutsal Kuran)
s10+
De ki (Muhammed): "Ben senden bu (öğretme) için bir ücret istemiyorum, sadece akrabamı sevmeni istiyorum." (Kur'an-ı Kerim)
s11
(İnsanlara) öğüt verdikten sonra, Zebur'da yeryüzünün salih kullarımın mirası olacağını belirtmiştik. (Kutsal Kuran)
previous arrow
next arrow

HABERLERİMİZ

MAKALELER

KÜTÜPHANE

MEDRESE

DİNİ SORULAR

Cevap:

1) İsrafil – görevi: Kıyamet gününde Sur borusuna üflemek. 2) Azrail – görevi: Allah’ın tayin ettiği zamanda kulların canını almak. 3) Cebrail – görevi: Allah katından inen vahiyleri peygamberlere iletmek. 4)Mikail – Doğa olaylarını tertip etmek.

Cevap:

“Eyyami Fatımiyye” olarak bilinen yas günleri, Hz. Muhammed’in kızı Fatıma’nın ölümüyle ilgili iki farklı tarihi rivayete göre yirmi günü kapsıyor. İlk ölüm tarihi 13 Cemaziyelevvel, ikincisi ise 3 Cemaziyelahir’dir. Bu tarihler arasında tutulan mateme “Eyyami Fatimiyye” adı verilmektedir. Müslümanlar arasında Resulullah’ın kızının vefatına ilişkin en yaygın ve güvenilir tarih 3 Cemaziyelahir’dir.

Cevap:

Ramazan orucun farz olduğu bir aydır. Çocukların belli bir yaşa kadar oruç tutmasının zorunlu olmadığı bilinmektedir. İslam’da oruç tutmak, akıllı bir insanın reşit olduğu andan itibaren farzdır; bu süre, kameri takvime göre erkeklerde 15, kızlarda 9 yıldır.

İMAMALI TV

Kuran okuma dersleri
İslam tarihi dersleri