DİNİ SORULAR

  Sıkça Sorulan Sorular

  Cevap:

  1) İsrafil – görevi: Kıyamet gününde Sur borusuna üflemek. 2) Azrail – görevi: Allah’ın tayin ettiği zamanda kulların canını almak. 3) Cebrail – görevi: Allah katından inen vahiyleri peygamberlere iletmek. 4)Mikail – Doğa olaylarını tertip etmek.

  Cevap:

  “Eyyami Fatımiyye” olarak bilinen yas günleri, Hz. Muhammed’in kızı Fatıma’nın ölümüyle ilgili iki farklı tarihi rivayete göre yirmi günü kapsıyor. İlk ölüm tarihi 13 Cemaziyelevvel, ikincisi ise 3 Cemaziyelahir’dir. Bu tarihler arasında tutulan mateme “Eyyami Fatimiyye” adı verilmektedir. Müslümanlar arasında Resulullah’ın kızının vefatına ilişkin en yaygın ve güvenilir tarih 3 Cemaziyelahir’dir.

  Cevap:

  Ramazan orucun farz olduğu bir aydır. Çocukların belli bir yaşa kadar oruç tutmasının zorunlu olmadığı bilinmektedir. İslam’da oruç tutmak, akıllı bir insanın reşit olduğu andan itibaren farzdır; bu süre, kameri takvime göre erkeklerde 15, kızlarda 9 yıldır.