1) Hz Muhammed peyğamber

Hz. Muhammed İslam‘ın kutsal kitabı Kur’an‘ın öğretileri ile uygulamalarını güvence altına alarak İslami dini inancın temelini oluşturmuştur. O, Ademİbrahim, Nuh, Musaİsa ve diğer peygamberlerin daha sonradan tahrif edilmiş tek tanrılı dinlerini onaran ve tamamlayan kişi ve Allah‘ın insanlara gönderdiği son peygamberdir, islamda on dört masumdan ilkidir.

Kaynaklara göre miladi 570 civarında (Fil yılında) Arap Yarımadası‘nın güneybatısındaki Mekke şehrinde, o zamanlar ticaret, bilim, sanat ve kültür merkezlerinin çok uzağında olan, dünyanın geri kalmış bir yerinde dünyaya gelen Hz. Muhammed, hayatının ilk yıllarında hem öksüz hem yetim kalınca, amcası Ebu Talib‘in koruması ve gözetimi altında büyüdü. 25 yaşındayken, Mekke’nin zengin kadınlarından biri olan Hatice isminde birisiyle evlendi. Kırk yaşında, düzenli olarak bazı geceler inzivaya çekildiği Hira Mağarası‘nda iken, Melek Cebrail‘in kendisine gelerek Allah‘ın ilk vahyini ilettiğini duyurdu. Aldığını söylediği vahiylerle birlikte, üç yıl sonra “tevhit” inancını açıkça ilan ederek insanları yeni bir dine davet etmeye başladı, bu, İslam inancına göre diğer peygamberlerin de daha önceden öğrettiği “Allah’a teslimiyet”tir.

Başlarda Hz. Muhammed kendisine az sayıda destekçi buldu ve Mekkeli kabilelerin ve hatta akrabalarının düşmanlıklarıyla karşı karşıya kaldı. Kendisine ve kendi inancını benimseyenlere yapılan eziyetten dolayı ilk önce bazı müslümanları Habeşistan‘a gönderdi, ardından destekçileriyle birlikte Medine‘ye göç etti. “Hicret” adı verilen bu olay, daha sonradan Hicri takvim olarak da bilinen İslami takvimin başlangıcı kabul edildi. Hz. Muhammed Medine’ye geldiğinde, “Medine Sözleşmesi” adı verilen bir anayasayla kabileleri tek bir çatı altında topladı ve İslam’ı yaymaya devam etti. Mekkeli kabileler ile aralıklarla sekiz yıl süren çatışmaların ardından büyük bir Müslüman ordusu kurarak bu ordunun başında Mekke’ye geldi. Ayrıca döneminde Habeşistan merkezli Aksum KrallığıDoğu Roma İmparatorluğuİran merkezli Sasani İmparatorluğuGassanilerMısır ValiliğiUmman ve Yemen krallıkları başta olmak üzere birçok devletin hükümdarlarına elçiler aracılığıyla İslam’a davet mektupları gönderdi.

632’de, (hicri 10. yılında) Veda Haccı‘nı tamamladıktan ve Veda Hutbesi‘ni verdikten birkaç ay sonra hastalandı ve hicri 11. yılında Medine‘de vefat etdi. Vefatından önce Hz. Alini Gadiri Humda kendisine vasi tayin etdi. Döneminde Arap Yarımadası’nın İslam‘ı benimseme süreci tamamlanmıştı. İslam’a göre, Muhammed’in vefatına kadar Allah tarafından vahyedilen tüm Kuran ayetleri, dinin temeli olarak kabul edilen kutsal kitap Kur’an‘ı oluşturdu. Kur’an’ın yanı sıra Muhammed’in ve Ehli Beytinin hayatıuygulamaları ve sözleri de inananlar tarafından kabul görerek İslam hukukuna ve müslüman kültür ve yaşam tarzına kaynak teşkil etti.