6 // Урок шостий

Бог – єдиний і не має собі рівних

Єдиність Бога ми можемо довести самими різними шляхами. Але на цьому уроці ми обмежимося лише двома аргументами.

Аргумент перший

Єдність і неподільність світу буття являє собою ясне свідоцтво єдиності Творця світів. Припустимо, що перед вами книга в 500 сторінок і ви її поки не прочитали. В даний момент ви не знаєте, що є чи вся ця книга продуктом думки одного учасника або ж кожну главу написали різні письменники. Для того, щоб зрозуміти це ви повинні прочитати всю книгу. Якщо ви помітите, що стиль, метод викладу і аргументації незмінні, то не станете сумніватися в тому, що все це твір належить перу одного автора. Бо, якби ця книга була твором двох або більшого числа авторів, то так чи інакше в книзі проявилося відсутність координації.
Ця різниця і діскоордінірованность, як би не була мала, незначна і непомітна для звичайних читачів, вельми чітко проявляється для фахівців» які можуть визначити, що ця книга написана не одним письменником. З цим передмовою приступаємо до вивчення світу Творіння, який на думку вчених являє собою “книгу Господа світів” і звернемося до думки фахівців у всіх сферах наук, пов’язаних зі світом Творіння, щоб переконатися в тому, що всі чи сторінки цієї великої книги скоординовані і складають гармонію. Якщо тут буде проявлена ​​гармонія і координація, то це буде найпереконливішим аргументом до єдиності його Творця. Коли ми звертаємося з цим питанням до фахівців в цих областях, які піддають дослідженням всі аспекти і сторони цього світу, всі вони одностайно твердять про єдиний ладі і порядку, який панує в усьому світі Творіння. Вони стверджують, що цей світ заснований за єдиною схемою і його закони в тій мірі всеобщи і гармонійні, що при проведенні випробуванні в ставленні до найменшого суті можна пізнати великі закони, що поширюються на весь світ.
Цю гармонійність підтверджують всі вчені в області біології, фізики, атомної фізики і астрономії.
Яка гармонійність може бути більше того, що сонячна система і інші планетні системи підкоряються тим же законам, що і дрібний атом. Зокрема ми знаємо, що планети в своїх орбітах рухаються під впливом сили тяжіння і відцентрової сили.
Атом, сотні мільйонів яких вміщуються в просторі менше одного міліметра, також підпорядковується цим двом протилежним законам (силі тяжіння і відцентрової сили) і в відповідно до цього електрони в орбіті тяжіння рухаються навколо протонів.
Якщо ми перенесемо свій погляд на світ флори і фауни, на світ людей і тварин, то і тут ми зіткнемося з цією гармонією: загальний закон народжуваності, поширений серед раст ний і тварин має схожість, що підвела деяких вчених до такої думки, що “всі види, фактично, беруть свій початок з одного виду”.
Хіба ви при вивченні різних промов, перенесених на папір з магнітофонного плівки, не можете вловити то, що ці мови представляють собою силу впливу мови одного оратора? Безсумнівно, з схожості стилю, побудови речень, використовуваних фраз, а також гармонійності мотивувань можна пізнати істину.
Світ Творіння також схожий на книгу, що має незліченну множина не пронумерованих сторінок та кожну сторінку і навіть кожен рядок вивчали і вивчають тисячі вчених. Всі вони такої думки, що вся ця книга підпорядковується загальному і єдиному закону. Наприклад, всюди панує закон причинності. У всьому світі матерії панує закон тяжіння. Всі атоми мають центральне ядро. Скрізь рівносильно поширений закон світла.Хіба ця єдиного і гармонія в книзі Творіння не є свідченням до того, що єдиним і єдиним є його Творець?

Якби світ мав двох творців, то хіба не розрізнялися б методи їх управління і не робилися різні заходи? Один з видних і молодих учнів імама Садика (ДБМ) Хішам якось запитав його світлість «Що служить доказом до єдиності Бога?» Його світлість у відповідь навів вищевказаний аргумент і в короткій формі сказав: – Взаємопов’язаність і гармонія світу Творіння, досконалість всіх істот являє собою свідоцтво до єдиності його Творця.

Другий аргумент до єдиності Бога

Другим доводом до єдиності Бога є те, що всі пророки, послані Господом для настанови і орієнтації людей та створенням чудес і різними аргументами довели свою пророчу місію, всі вони закликали людей єдинобожжя і поклоніння Господа єдиного. Ясно, що якби Бог був не один, то кожен пророк закликав людей до своїх богів, який направив його до людей. Якщо ми припустимо, що були боги, які не надсилали пророків для настанови людей. то це буде нісенітницею, бо абсолютно неможливо, щоб бог був в такій мірі байдужий до самого з найдостойніших істот (т. е. людини) і не послав їм ватажка, який прагнув би направити їх на щастя. Емір правовірних (ДБМ) в реченні, зверненому до імамом Хусейном (ДБМ), вказує на цю істину: – О сину мій! Знай, що якщо крім Господа Бога єдиного був би інший бог, то, без сумніву, були б і пророки. Якщо ти бачиш, що всі наші пророки закликають до єдиного Бога, саме по собі є найкращим свідченням до того, що немає божества крім Аллаха, і якби існував інший бог, то, без сумніву, проявилися б результати влади і могутності, і з огляду на те , що ми не можемо помітити ніяких інших результатів, то будь впевнений, що Бог не має собі рівного.