5 // Урок п’ятий

Ознаки Бога

Всі ознаки і якості, які надають особистості велич і могутність і усувають з нього всі потреби і недоліки, іменуються ознаками досконалості. Наприклад, такі якості як знання і мудрість віддаляють невігластво від власника знань і мудрості і усувають недолік (т. Е. Невігластво). Також наділений недоліком той, хто слабкий і немічний і ознаки сили і могутності усувають його недолік, і Господь, Творець світів володіє всіма цими якостями досконалості і позбавлений будь-яких недоліків, чистий і бездоганний. Той, хто усуває всі потреби світу буття і дарує все блага і досконалості світу, а саме Господь Бог, сам повинен володіти всіма якостями досконалості. Бо, абсолютно немислимо, щоб хтось міг обдаровувати інших якостями досконалості і сам б не володів ними. Це подібно до того, неписьменний міг навчити грамоті неписьменних. А тепер кілька ширше розглянемо це питання.

 

Господь мудрий, всемогутній і живий

Якості і ознаки Господа можна пізнати шляхом спостережень над істотами, які Він створив. Бо, величезний світ буття, в якому все абсолютно чітко розставлено на свої місця і все істоти створені з усіма специфічними для них особливостями і критеріями, є найбільшим доказом до того, що його Творець і Творець володіє знаннями, мудрістю і могутністю. Цей дивовижний лад і порядок, що панує над світом буття, є свідченням того, що його Творець обізнаний в таємниці, а заховані речі всіх істот, у факторах їх існування і смерті, умовах життя і загибелі і створює кожне творіння своєї всебічної та досконалої мудрістю.
Якщо ми задумаємося над якостями мудрості і сили Творця світів, то можемо усвідомити і інші його якості, а саме те, що він живий. Бо, необхідною якістю знань і сили є життя. Всякий, наділений мудрістю і могутністю, обов’язково повинен бути живим.
Господь Всевишній в своєму складі (Корані) представляє себе наділеним усіма якостями досконалості, а саме, що він мудрий, всесильний і живий і позбавлений будь-яких недоліків, потреб, чистий і бездоганний:
“Воістину, що Аллах обізнаний про кожну річ знаючий!”
“Воістину, Аллах всесильний над кожною річчю могутній!”
“Він вічно живий і немає крім Нього Аллаха”

Як було сказано вище, світ Творіння з усіма його таємницями і сокровенне абсолютно чітко доводить Мудрос ть і могутність Творця світів, але нам не зрозумілі ступінь мудрості і могутності та інших Його якостей, бо рівень нашого мислення обмежений і ми не здатні пізнати суть істини або якості Господа Всевишнього, необмежених у будь-якому сенсі. Так, думка будь-якої людини, наскільки б вона високо не злітав, не здатна піднятися вище цієї нескінченно високою і неприступної фортеці. Ми не здатні і навіть не маємо завдання осягнути суть істини і якості Господа Всевишнього. Природно, що ми можемо і що від нас вимагається – шляхом скрупульозних вивчень в світі Творіння і свідченнях божественного величі осягнути існування Аллаха і його якості Що ж стосується суті істини і якостей Аллаха, то вони для нас ніколи не будуть розкритими і не слід навіть сподіватися на це, бо як казали наші релігійні вожді: “Все, що ми можемо уявити собі в нашій свідомості, це не Бог, це всього лише плід нашої уяви і повертається до нас самих”.

Бог – чує і бачить

чує і вид щий – це в тому сенсі, що він чує і бачить. Під цим поняттям мається на увазі, що Господь Всевишній все бачить і все чує, бачить всіх і чує всіх істот.
Засобом для того, щоб бачити і чути у людей і тварин служать очі і вуха, але коли ми говоримо, що Господь бачить і чує, це не означає, що він має очі і вуха.Це означає, що Господь Всевишній обізнаний про все видимому і чутному, і цілком зрозуміло, що його знання і мудрість для того, щоб бачити і чути не мають потреби в очах і вухах.
Імам Садик (ДБМ) з цього приводу говорить : – Якщо ми говоримо, що Бог бачить і чує, це не означає, що він бачить і чує подібно нам очима і вухами, він бачить без очей і чує без вух.
Зараз ви можете задати питання: “Яким доказом Бог бачить і чує? ” Відповідь на це питання досить простий, бо ми спіткали, що Господь має нескінченними знаннями і обізнаний про все, а необхідним засобом до знань є необхідність все бачити і все чути.
Тому, для того, щоб довести ці дві якості (бачити і чути) немає необхідності в окремих доказах. Крім того, як ми зазначили вище, Господь світів повинен мати у своєму розпорядженні всіма якостями досконалості і бути позбавлений будь-яких недоліків, і бачити і чути в названому понятті означає наявність свого роду досконалості і відсутність недоліків.