Şaban ayı

Şaban ayı geldi. Bu yıl Şaban ayının ilk günü 12 veya 13 Şubat’a denk geliyor. Bu ay Ramazan ayının hemen öncesine denk geldiği için müslümanların Ramazan ayının gelişine hazırlık yapması gerekiyor. Meşhur bir söz vardır: “Recep ekim ayıdır, Şaban sulama ayıdır, Ramazan ise hasat ayıdır.” Ayrıca “Recep ayı mağfiret ve rahmetle, Şaban ayı temizlikle, Ramazan ayı ise pek çok sevapla karakterizedir.” denilmektedir. Yani Ramazan’dan önceki Recep ve Şaban aylarında müslüman yavaş yavaş yaklaşan Ramazan’a hazırlanır, ibadetlerini artırır ve böylece Ramazan’da birçok sevabın “hasadını” alır.