Ramazan ayı

Ramazan, manevi aydır. Allah Kur’an’da şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.” (Bakara Suresi, 183. ayet)

Ramazan ayı başladığında yapmamız gereken ilk şey Yüce Allah’a hamd etmektir. Bazılarımıza bu ay artık gelmeyecek, ama şanslı olanlar, sayısız nimetlerden dolayı Allah’a hamd ediyorlar. Hadis-i şerifte şöyle buyurulur: 1. Ramazan ayı rahmet ve mağfiret ayıdır. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluştur. 2. Ramazan ayının ilk gecesi Allah, kullarına rahmetiyle bakar ve Allah’ın himaye ettiği kimse, asla azap görmez. 3. Bu ayın son gecesi Allah herkesin günahlarını bağışlar. 4. Bu ayda oruçlunun ağzından çıkan koku, Allah katında hoşdur. 5. Beş farz namazı kılmak, her cuma namazını bir önceki namazdan sonra kılmak ve Ramazan’dan Ramazan’a kadar oruç tutmak, eğer arada ciddi bir günah yoksa, arada işlenen günahlara kefarettir.

İmam Ali b. Ebu Talib’den rivayet edilmiştir: “Muhacir ve Ensar’la birlikte Resûlullah’ın yanında otururken, Yahudilerden bir grup yanımıza gelerek şöyle sordular: “Allah’ın Musa ibn İmran’a verip gönderdiği peygambere veya yakın bir melek dışında kimseye vermeyeceği sözleri sormak istiyoruz. Peygamber (Allah’ın selamı ve bereketi onun üzerine olsun) şöyle dedi: “Sor.” Sormaya başladılar ve sorulardan biri şuydu: “Allah, ümmetinize otuz gün oruç tutmayı farz kılmadı mı?” Peygamber şöyle cevap verdi: “Adem bir ağacın meyvesini yediğinde, yediğinin bir kısmı otuz gün boyunca midesinde kaldı ve Allah, insanlara otuz gün oruç tutmayı farz kıldı.” Allah’ın rahmetiyle geceleri yemek yemelerine izin verdi.” Yahudiler şöyle dediler: “Haklısın. Söyle bakalım orucun sevabı nedir?” Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır: “Kim Allah’a tevekkül ederek oruç tutarsa, Allah ona yedi şey verir: 1. İnsanın yediği haram et, vücudunda erir. 2. İnsan, O’nun rahmetine yaklaşır. 3. Olağanüstü Allah ona salih ameller yapma fırsatını verir. 4. Allah insanın aç ve susuz kalmayacağını garanti eder. 5. Yaradan kabir azabını hafifletir. 6. Yüce Allah, insana Sırat köprüsünü geçebilmesi için ilahi nur verir. 7. Yaratıcı, cennettde insana mucizeler bahşeder.”

Allah Resulü’nün şöyle buyurdu: “Ramazan ayı geldiğinde cennetin kapıları açılacak, cehennemin kapıları kapatılacak ve şeytanlar zincire vurulacaktır.”

Hafız İbni Receb bu hadisle ilgili olarak şöyle dedi: “Resulullah Ramazan ayının gelişiyle sevindirdi…”

İbn Abbas’ın sözlerinden rivayet edildiğine göre, Resûlullah şöyle buyurmuştur: “Ramazan ayında yapılan umre, hacca denktir.”

Ebu Said el-Hudri’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ki Allah’ın Ramazan ayının her günü ve gecesi cehennem ateşinden azat ettiği kimseler vardır. . . Muhakkak ki her müslüman Ramazanın hem gecesinde hem de gündüzünde yaptığı dualara cevap alır!”

Rasulullah ayrıca şöyle buyurmuştur: “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Ramazan orucunu tutarsa ​​onun geçmiş günahları bağışlanır.”

Reslullah yene buyurmuştur: “Oruç, Allah’ın kulunun yardımıyla cehennemden kurtarıldığı bir kalkandır.” … “Kim oruçlu iken ölürse cennete girer.”