Hüccet İbni’l-Hasan

İmam Mehdi, İmam Zaman ve Hüccet İbni’l-Hasan Hz. İmam Hasan Askeri’nin tek oğludur, o, on dört masumun ve on iki imamın sonuncusudur. İsmi ve künyesi Hz. Resulü Kibriya Efendimizin ismi ve künyesi ile aynıdır. Hicretin 255. yılında Şaban ayının on beşinde dünyaya geldi. Hz. Peygamber-i Ekrem ve önceki imamlar, Hz. Mehdi’nin geleceğini müjdelediği imamdır, İmam Hasan Askeri oğlunun dünyaya gelişini gizlemiş ve kendi yaşamı boyunca onu güvendiği dostlarından az sayıda insanlara göstermiştir.

İmam Mehdi beş yaşında iken (h. 260) imamet makamına erdi. Bu tarihten itibaren Küçük Gaybet’i bitene kadar dört naip diye bilinen elçileri aracılığı ile tanınmakta ve insanlarla iletişim kurmaktaydı. Son naibin vefatından (h. 329) sonra Büyük Gaybet başlamıştır. Günümüzde de büyük Gaybettedir ve tıpkı hadislerin bildirdiğine göre İmam Mehdi’nin zuhur tarihi hiçbir şekilde belli değildir. Hz. Peygamber Efendimizin İmam Mehdi hakkında buyurmuş olduğu hadisler yalnızca şia kaynaklarında yer almamış, bilakis ehlisünnetin kaynak kitaplarında da kayda değer sayıda nakiller yer almaktadır. İmam Mehdi ilahi semavi dinlerin beklediği, geleceği vaat edilmiş olan kişidir ve gelişi ile dünyayı adaletle dolduracak.

Çeşitli yerlerdeki birçok mekan İmam Mehdi’ye atfedilmiştir. Örneğin: Samerra şehrindeki “serdab”, Mescid-i Sehle ve Kum’daki Mescid-i Cemkeran. Bazı hadislere göre Büyük Gaybet döneminde de İmam Mehdi ile görüşmek mümkündür. Bazı kişilerin İmam Mehdi ile defalarca görüştüklerini kitaplarında nakletmişlerdir.

Dünyaya Geldiği Yer konusunda tarihçiler, İmam Mehdi’nin babası İmam Hasan Askeri’nin Samerra’daki evinde dünyaya geldiğini belirtmişlerdir. Bu evin “Raze” veya “Vesafe” adında bir mahallede olduğu yazılmıştır. Bu ev, şu anda İmam Hadi ve İmam Hasan Askeri’nin, türbesinin olduğu yerdir. İmam Hadi ve İmam Askeri, İmam Mehdi dünyaya gelmeden yıllar önce Samerra’ya -Abbasi halifelerinin merkezine çağrılmış ve ömürlerinin sonuna kadar orada yaşamışlardır. Allah zühurunu acil etsin!