Ayami Fatıma

Fatıma Zehra’nın (Eyyami Fatıma) şehadeti vesilesiyle yas günleri geldi; bu kez, Ehl-i Beyt’in sevgilileri ve takipçilerinin, tereddüt etmeyen ayrıcalıklı Müslüman kadın modeliyle olan antlaşmasının yenilenmesi zamanı geldi. bir an için ilahi antlaşmayı yerine getirmek için: doğrudurlar”
Ümmetin ilahi liderle şefkati, desteği ve pratik iletişimi sağlanan İmamet ve Velayet Ehl-i Beyt, Fatıma Zehra’nın da belirttiği gibi, zulmün ortadan kaldırılmasının ana garantörü ve birlik, barış, güvenlik ve adaletin tek eksenidir. şunu vurguladı: “Ve o, öğrenciye itaat etmemizi sağladı. cemaat ve imamımız mezhebin güvenliğidir” (Dalilat el-İmame, s. 33).