6)  Hz. Ali bin Huseyin, Zeynelabidin

İmam Seccad, İmam Zeynelabidin diye meşhur olan Hz. Ali bin Hüseyin (Hicri 38, Medine / Hicri 95, Medine), on iki imam‘ın dördüncüsüdür. İmamet süresi 34 yıldır. Kerbela vakıasında bulunduğu gibi Harre vakıasıTevvabin Harekatı ve Muhtar’ın kıyamına şahit olmuştur. Sahifi Seccadiye ve Riselei Hukuk onun eserlerindendir. Velid bin Abdülmelik’in emri ile zehirletilerek şehit edilmiştir. Kabri şerifleri değerli amcası İmam Hasan Mücteba’nın yanında Cennetü’l Baki’dedir.

Zühri şöyle demektedir: “Ondan daha üstün bir Haşimi ve ondan daha Fakih birisini görmedim.” Şafii şöyle demektedir: “O, Medine’nin en fakih insanıydı.” Cahiz ise şöyle demektedir: “Onun fazilet ve erdemlerinden şüpheye düşen birini görmedim yahut ondan daha önemli birisinden söz ettiklerini duymadım.”

Hz. Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebu Talip, on dört masumun altıncısıdır. İmam Seccad’ın  annesinin adı hakkında fikir ayrılıkları bulunmaktadır. Annesinin adı hakkında: Şehri Banu, Şehri Baneviye, Şahzenan, Cihan şah, Fatıma, Meryem, Gazele, Selafe, Herrar gibi çeşitli adlar zikredilmiştir. Şeyh Müfid Hazretin annesinin adını Şahzenan ve dedesinin Kisra oğlu Şehriyar oğlu Yezdgird olduğunu yazmıştır. Şeyh Saduk, Hazretin annesinin babasını İran şahı Şehriyar oğlu Yezdgird olduğunu ve İmam Seccad doğumundan hemen sonra vefat ettiğini kaydetmiştir.

Meşhur görüşe göre, İmam Seccad hicretin 38. yılında dünyaya geldi. Bu görüşe göre, İmam Seccad, İmam Ali’nin hayatından bir bölümünü ve ayrıca İmam Hasan  ve İmam Hüseyin’in imametini yakından görmüş. Ancak bazı rivayetlerde İmam’ın yaşının bilinen ünlü görüşün aksine, daha küçük olduğu ve İmamın doğumunun yaklaşık hicretin 48. yılında olduğu söylenmiştir. Gerçi bu rivayetler çeşitli kaynaklarda belirtilmiştir, ancak bunların kabul edilmesine mani olan bazı kanıtlar mevcuttur. Örneğin ünlü tarihçiler ve siyer yazarları imamın doğum tarihinin hicretin 38. yılı olduğunu zikretmişlerdir ve buna göre de Kerbela vakıasında İmamın yaşı 23 civarındaydı.