«Таклід» в Ісламі дію, обов’язкове для кожного мусульманина

Слово «таклід» перекладається з арабської мови як наслідування і слідування. У ісламської релігійної практиці під словом «таклід» розуміється дотримання мусульман вказівкам (фетв) авторитетного релігійного законоведа (муджтахіда), досягла найвищих рівнів шаріатських знань, а також практичне наслідування йому у виконанні релігійних обрядів.

Нікому з мусульман не дозволяється здійснювати наслідування в основних положеннях релігії, в основах віри, до яких відносяться єдинобожжя, справедливість, пророцтво, імамат і воскресіння з мертвих. Кожен чоловік повинен сам переконатися в їх істинності. Але у другорядних (практичних) положеннях релігії, таких як молитва, піст, закят, хадж і т. д., мусульманин чи повинен бути муджтахидом (релігійним законоведом, здатним отримувати вірні шаріатські положення з достовірних джерел) і діяти відповідно до своїх знань, або ж, якщо він не є релігійним законоведом, слідувати вказівкам релігійного законоведа. Так само як звичайні люди, не мають знань у будь-яких областях, завжди звертаються до авторитетних фахівців.

Крім сказаного вище мусульманин може здійснювати свої релігійні обов’язки, виходячи з обережності, тобто здійснювати їх таким чином, щоб у нього з’явилася впевненість у правильному виконанні своїх обов’язків. Наприклад, якщо деякі релігійні правники вважають яке-небудь діяння забороненим, а деякі дозволеним, то, виходячи з обережності, йому потрібно залишити вчинення даного діяння. Або, якщо одні релігійні правники вважають яке-небудь діяння бажаним, а інші обов’язковим для вчинення, то йому обов’язково потрібно виконати дане діяння. Але так як скоєння релігійних обрядів, виходячи з обережності, не така вже й легка справа, і потребує наявності достатнього рівня знань в шаріатських науках, то більшість мусульман повинні слідувати вказівкам релігійного законоведа.

Сутність «таклида» – це опора на вказівку релігійного законоведа, тобто виконання всіх практичних релігійних обрядів згідно з його вказівками (фетв).

До релігійного законоведу (муджтахіда), вказівками якого слідують мусульмани, пред’являються наступні вимоги: він повинен бути чоловіком, повнолітнім, що знаходяться в здоровому глузді, шиїтом (послідовником) дванадцяти імамів, закононародженим, і, відповідно обов’язкової заходи, справедливим і живим. Під справедливістю в даному випадку мається на увазі внутрішній стан побожності, яка утримує людину від здійснення великих гріхів, і сприяє уникненню повторення малих гріхів. Досягнення людиною повноліття визначається по одному з наступних трьох ознак:

Перший: Досягнення хлопчиком віку 15-ти повних місячних років. Досягнення дівчинкою віку 9-ти повних місячних років.

Другий: Виділення сперми.

Третій: Поява на лобку жорстких волосся.

Сонячний рік на 11 днів довше місячного. Тому, обчислюючи за місячним календарем, повноліття хлопчиків настає приблизно в 14 років 6 місяців і 20 днів. А повноліття дівчаток настає приблизно в 8 років 8 місяців і 25 днів.

Якщо кілька релігійних юристів мають різні думки щодо одного питання, то необхідно слідувати вказівкам найбільш компетентного з них.

Релігійного законоведа і найбільш компетентного релігійного законоведа можна визначити трьома шляхами:

Перший шлях: Людина сама володіє достатнім рівнем знань в шаріатських науках, і може самостійно визначити релігійного законоведа і найбільш компетентного релігійного законоведа.

Другий шлях: Свідоцтво двох справедливих вчених, що володіють відповідним рівнем знань, з умовою, що два інших вчених не будуть свідчити зворотне.

Третій шлях: Популярність релігійного законоведа серед людей науки і у вчених колах, яка переконає людину в тому, що цей релігійний правник є найбільш компетентним законоведом.

У разі неможливості визначення найбільш компетентного релігійного законоведа, необхідно, згідно обов’язкової заходи, слідувати вказівкам того законоведа, щодо якого є припущення, що він є найбільш компетентним. Якщо людина сумнівається між кількома релігійними законознавця і нікому з них не може віддати свою перевагу, то він може слідувати вказівкам будь-якого з них.

«фетві» релігійного законоведа, тобто про його рішення і вказівку щодо якогось питання, можна дізнатися кількома шляхами:

Перший шлях: Почути вказівка безпосередньо від самого релігійного законоведа, або побачити вказівку, написану ним власноручно.

Другий шлях: Побачити вказівку релігійного законоведа у збірнику релігійних вказівок, в достовірності якої немає ні найменших сумнівів.

Третій шлях: Почути вказівку від заслуговує на довіру людини.

Четвертий шлях: Популярність релігійного вказівки серед людей, що є ознакою його достовірності.

Якщо у людини з’явилося припущення про зміну вказівки релігійного законоведа, то він може діяти у відповідності з його колишнім зазначенням. І йому не обов’язково докладати зусилля для того, щоб дізнатися, чи змінилося вказівку чи ні.

Іноді релігійний правник не виносить певного вказівки щодо якого-небудь питання, а говорить, що необхідно діяти «згідно обов’язкової заходи». У цьому випадку мусульманин, наступний його вказівкам, повинен або діяти у відповідності з пересторогою свого релігійного законоведа, або ж звернутись в цьому питанні до вказівкою іншого релігійного законоведа. Це ж значення мається на увазі під фразою «вірність такого-то діяння сумнівна».

Іноді релігійний правник виносить певна вказівка, наприклад, наявність малого обмивання (вуду) не обов’язково для виконання молитви по покійному, але потім каже, що «згідно бажаною заходи для виконання даної молитви краще зробити мале обмивання». У цьому випадку мусульманин, наступний його вказівкам, може діяти згідно з обережності, а може не діяти. Але в цьому випадку він не має права звернутися до вказівкою іншого релігійного законоведа.

Якщо релігійний правник, вказівками якого слід чоловік, покине цей світ, то людина може і далі продовжувати слідувати його вказівкам. Якщо ж покійний правник є найбільш компетентним релігійним законоведом, то чоловік зобов’язаний продовжувати слідувати його релігійним вказівок, але за умови, що чоловік і раніше виконував свої обов’язки згідно з його вказівками і рішеннями.

Не дозволяється починати слідувати вказівкам вже померлого релігійного законоведа, навіть, згідно обов’язкової обережності, якщо він був найбільш компетентним серед юристів.

Мусульманин повинен вивчити всі шаріатські положення та вказівки, що стосуються діянь, з якими він постійно стикається у своєму житті. Або ж він повинен вміти виконувати ці діяння виходячи з обережності.

Якщо людина потрапить в якусь ситуацію, і не буде знати, як йому слід вчинити (тобто він не буде знати вказівки релігійного законоведа), то він може вчинити діяння виходячи з обережності. Якщо у нього є час, то йому необхідно почекати, до тих пір, поки не з’явиться можливість звернутися до законоведу. Якщо у нього немає можливості звернутися до законоведу, то йому потрібно вчинити діяння у відповідності зі своїм припущенням, а вже потім довідатися про зазначення релігійного законоведа щодо цього діяння. Якщо вчинене нею діяння буде відповідати вказівкою законоведа, то воно вважається вірним, якщо ж ні, то йому необхідно заново у правильній формі вчинити таке діяння.

Якщо мусульманин протягом якогось часу виконував свої релігійні обов’язки без слідування вказівкам релігійного законоведа, а потім почав слідувати його вказівкам, то, у разі відповідності виконаних їм діянь з вказівками законоведа, всі його діяння будуть дійсні. А якщо виконані ним діяння не будуть відповідати вказівкам релігійного законоведа, то йому необхідно здійснити їх повторно. Це положення стосується і тих випадків, коли людина починає слідувати яким-небудь законоведу без відповідного дослідження про нього.

Якщо людина зробить помилку, роз’яснюючи людям вказівку (фетву) релігійного законоведа, то після усвідомлення своєї помилки він повинен виправити її. Якщо він роз’яснював дане вказівку на проповідях і релігійних заходах, то йому необхідно повторювати його в правильному вигляді на різних заходах, щоб люди, які йдуть помилкового вказівкою, також зрозуміли свою помилку. Але якщо вказівка законоведа зміниться, то людині необов’язково оголошувати про його зміну.

У відповідності з обов’язковою пересторогою не дозволяється переходити від проходження одному релігійному законоведу до слідування іншій законоведу. Однак це не стосується випадків, коли другий релігійний правник перевершує першого за рівнем знань. Якщо людина вчинить такий перехід без відповідного дослідження, то йому необхідно повернутися до слідування вказівкам першого релігійного законоведа.

Якщо вказівка релігійного законоведа з якого-небудь питання зміниться, то необхідно слідувати його новому вказівкою. Але всі попередні дії, які були виконані у відповідності з попереднім зазначенням, є вірними, і немає необхідності в їх повторному виконанні. Те ж саме стосується випадків, коли людина перейде від слідування вказівкам одного законоведа до слідування вказівкам іншого (тобто, немає необхідності в повторному виконанні діянь у відповідності з вказівками нового релігійного законоведа).

Якщо людина протягом якогось часу слідував вказівкам релігійного законоведа, а тепер він не знає, слідував він його вказівкам правильно чи ні, то всі раніше виконані ним діяння вважаються вірними. Але подальші діяння йому необхідно здійснювати в правильній формі.

Якщо два релігійних законоведа володіють однаковим рівнем знань, людина може в одних питаннях слідувати вказівкам одного з них, а в інших питаннях вказівками другого.

Людині, яка не є релігійним законоведом (муджтахидом), забороняється виносити вказівки і рішення щодо шаріатських питань і положень. Якщо ж він зробить це без відповідної компетентності, то буде нести відповідальність за діяння усіх осіб, що послідували за його невірними вказівкою.