Коли була перша траурна церемонія за Імамом Хусейном і мученикам Кербели?

Першими організаторами траурних церемоній за імамом Хусейном були жінки, що потрапили в полон після подій в Кербелі, а в голові сестра
Імама Хусейна Зейнаб. З того часу сім’я імама Хусейна і його соратники стали проводити траурні піснеспіви – Латма. Після жалоби в зв’язку з трагедією Ашури полонені в Куфе почали викриття гніту і злочинів Омавідов. Народ Шама (Сирії) під враженням просвітлюють проповідей імама Саджаді влаштували траур за імамом Хусейну. У Медині вперше дружина Пророка Умм Саламі організувала траурну церемонію по імаму Хусейну. З часу імама Бакира траур в формі виконання сумних віршів поступово змінився на колективні траурні церемонії. В епоху імама Садека жалобні церемонії по Хусейну стали проводитися більш піднесено. Однак проведення жалоби у гробниці цього великого Імама дозволялося всього один день.
У наступні історичні періоди траур по Хусейну проводився виключно у формі траурні піснеспіви – Латма і вирази скорботи сльозами. Виконавцями траурних співів були поети. Крім них можна вказати і на оповідачів, докладно розповідають про подію в Кербелі.