“Eyyami Fatimiyye” ne anlama geliyor?

“Eyyami Fatımiyye” olarak bilinen yas günleri, Hz. Muhammed’in kızı Fatıma’nın ölümüyle ilgili iki farklı tarihi rivayete göre yirmi günü kapsıyor. İlk ölüm tarihi 13 Cemaziyelevvel, ikincisi ise 3 Cemaziyelahir’dir. Bu tarihler arasında tutulan mateme “Eyyami Fatimiyye” adı verilmektedir. Müslümanlar arasında Resulullah’ın kızının vefatına ilişkin en yaygın ve güvenilir tarih 3 Cemaziyelahir’dir.