BM Genel Kurulu, Srebrenitsa’da 1995’te yaşanan soykırım için yıllık bir anma günü kurulmasına karar verdi

BM Genel Kurulu, Belgrad’ın yanı sıra Bosnalı Sırpların şiddetli muhalefetine rağmen, 1995 Srebrenitsa soykırımı için yıllık bir anma günü kurulması yönünde oy kullandı.Tarihleri 20. yüzyıldaki soykırımla yakından bağlantılı olan Almanya ve Ruanda tarafından hazırlanan kararda, 11 Temmuz, Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Anma Günü olarak ilan edildi. 84 ülke lehte oy kullandı, 19 aleyhte oy kullandı ve 68 ülke çekimser kaldı.
Bosnalı Sırp güçleri, 11 Temmuz 1995’te, o zamanlar BM tarafından korunan bir yerleşim bölgesi olan Srebrenitsa’yı, yaklaşık 100.000 kişinin öldüğüne inanılan Bosna’nın kanlı iç savaşının sona ermesinden aylar önce ele geçirmişti.
Takip eden günlerde Bosnalı Sırp güçleri yaklaşık 8.000 Müslüman erkeği ve genci öldürdü; bu, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) ve Uluslararası Adalet Divanı’nın soykırım olarak sınıflandırdığı bir suçtu.
Bu olay, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’da yaşanan en kötü vahşet olarak kabul ediliyor.
Taslak karar, bir anma günü belirlemenin yanı sıra, Srebrenitsa soykırımının “her türlü inkarını” kınamakta ve BM üye ülkelerini yerleşik gerçeklere güvenmeye çağırmaktadır.
Almanya ve Ruanda’dan BM’nin geri kalanına gönderilen bir mektupta oylama, “mağdurların anısını onurlandırmak ve uluslararası mahkemelerin oynadığı kilit rolü tanımak için bir araya gelmek için kritik bir fırsat” olarak tanımlandı.