Albüm – Ukrayna ve Doğu Avrupa’da Çevrimiçi İslam Кültür Мerkezi “Ehli beyt” tarafından 2020’de hazırlanıp basılan kitaplar