3) Hz. Fatıma Zehra

Hz. Fatıma Zehra (Hicretten önce 8, Mekke/Hicri 11, Medine)  babası İslam Peygamberi Hz. Muhammed  ve annesi Hz. Hatice’dir. Hz. Fatıma, Hz. İmam Ali’nin eşi ve Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin‘nin annesidir. Hz. Fatıma Ehli Aba (Ashabı Kisa) ve On Dört Masum‘dandır. Hz. Fatıma mübahele olayında Hz. Peygamber’in yanında olan tek kadın idi.
Kevser suresiTathir ayetiMeveddet ayetiİtam ayeti ve Bez’a hadisi gibi birçok hadis ve ayet onun hakkında nazil olmuş ve nakledilmişdir. Birçok hadiste Hz. Peygamberimiz onu iki cihan kadılarının en üstünü olarak tanıttı. Ve onun gazab ve rızasını Allah’ın gazab ve rızasıya eşit olduğunu söyledi.

Hz. Fatıma Medine‘ye hicret ettikten sonra Hz. Ali ile evlendi. Hz. Fatıma ev işlerini kimseye yüklemez ve yardım alabileceği halde hepsini kendisi yapardı. Yemek, içmek ve giyimde en aza kanaat ederdi. Geceleri ise, çok ibadet ederdi. Hasan Basri şöyle diyor: “Bu ümmete Fatıma’dan daha abid birisi gelmemiştir. O kadar çok Namaz kılardı ki,namaz kılmaktan ayakları şişerdi.” Babasından öğrendiği İslami öğretileri kadınlar arasında yayardı. Hz. Peygamberimiz kendisini çok sever ve her gün onu ziyaret ederdi.

Hz. Fatıma, Hz. Peygamber’in vefatından sonra, hicri on birinci yılda Cemaziyelahir ayının üçüncü günü Medine’de hayatını kaybetti. Hz. Zehra kendi vasiyeti üzerine, gece vakti Müminlerin Emiri Ali tarafından gizlice defnedildi.