Скажи: «Чи бачили ви тих, до кого волаєте крім Аллаха? Покажіть мені, яку частину землі вони створили? Або ж вони є співвласниками небес?». (Коран, сура "Аль-Ахкаф") «Розумний той хто вимагає від себе справедливості, справедливий той хто прийняв істину, яка була йому явлена» (Імам Алі) Хіба Аллаха мало для Його раба? Вони лякають тебе тими, які нижче Нього. (Коран, сура «Аз-Зумар»)