ahlibeyt.org - центр ісламської культури
в Україні та Східній Європі «Ахлі-бейт»
Альбом-День народження Пророка Мухаммеда, Азербайджанський культурно -освітній центр «Достлуг», Харків - 2016

Email: ahlibeyt.ukraine@gmail.com